Samlingskartan

Välkommen

Vanliga frågor och svar

Hur avslutar jag mitt konto?

I dagsläget kan ni inte avsluta ert konto själva, tag kontakt med Samlingskartan på e-post samlingskartan@stockholm.se, eller ring 08-508 26 380, så hjälper vi er.

Hur byter jag mitt lösenord för enkel inloggning?

På Stockholms Stads inloggningsida under "Logga in med e-post och lösenord" klickar du på "Glömt lösenord" följ instruktionerna för hur man byter lösenord.

Jag märkte vid leveransen att jag beställt ett för litet område, kan jag utöka området även fast kartan är levererad?

Nej.

Kartan jag beställde innehåller inte några ledningar, måste jag fortfarande betala för kartan fastän den inte innehåller något?

Ja.

Har jag ångerrätt på levererad karta?

Nej.

Har jag ångerrätt på beställd karta?

Ja, om följande kriterier uppfylls:

  •   Samlingskartor beställda med leveranstid ”normal” går att makulera kostnadsfritt inom 24 timmar efter beställningstillfället.
  •   Samlingskartor beställda med leveranstid ”normal” går att makulera mot en kostnad på 400kr 24-48 timmar efter beställningstillfället.

 
Efter 48 timmar går det ej längre att makulera.

Hur lång tid tar det innan jag får kartan?

Normal leveranstid för samlingskartan är 5-10 arb.dagar.

Vid express beställning är leveranstiden från 1-3 arb.dagar. Observera att en extra avgift tillkommer för denna tjänst.

Hur lång giltighetstid har en Samlingskarta?

Giltighetstiden för samlingskarta schakt är alltid 30 dagar från och med det stämplingsdatum som angivits i ramen för levererad samlingskarta. Beställd samlingskarta schakt kan på begäran av beställaren uppdateras två gånger under sin pågående giltighetstid och kan således få förlängd giltighetstid till 3 månader.

Hur uppdaterar jag en karta?

Det går endast att uppdatera Samlingskarta Schakt, i beställningshistoriken finns det efter 20 dagar möjlighet att uppdatera kartan, den möjligheten finns upptill 90 dagar från leveransdatumet. Klicka på uppdateringslänken för att beställa en uppdatering.(man kan uppdatera kartan 2 ggr)

Vad finns med på Samlingskarta Schakt?

Godkänd för användning vid schaktarbeten
Kartan redovisar enhetliga lägesuppgifter om samtliga inrapporterade ledningar och kablage belägna under markytan i gatu-, park- och torgmark.

Samlingskarta schakt är en juridisk handling som under en bestämd tidsperiod ger ett skydd mot eventuella skador. Om skada uppstår och utförandeansvarig inte kan påvisa att arbetet styrts av aktuell Samlingskarta Schakt är bolaget skadeståndsskyldigt. Kartan är aktualitetsgranskad och är framtagen för schaktarbeten i gatu-, park- och torgmark inom Stockholms kommun. Ett godkännade av uppdragsgivaren kan krävas vid känsliga områden, ett mail skickas isåfall med mer information.

Om man vid beställning av Samlingskarta Schakt anger ett annat syfte/användningsområde än schakt, och det enligt den information vi har finns tunnlar/bergrum inom beställningsområdet, kommer ni i leveransbeskedet att bli uppmanade att kontakta tunnelägare för att få mer information.

Vad finns med på Samlingskarta Projektering?

Ej godkänd för användning vid schaktarbeten

Kartan redovisar enhetliga lägesuppgifter om samtliga inrapporterade ledningar och kablage belägna under markytan i gatu-, park- och torgmark samt extra information för de ledningsslag som valts vid beställningstillfället. Extra ledningsinformation går att välja för vatten och/eller avlopp.

Kartan får ej användas vid schaktarbeten utan är avsedd att användas som underlag vid planering och projektering. Ett godkännade av uppdragsgivaren kan krävas vid känsliga områden, ett mail skickas isåfall med mer information.

Extra information för Vatten: Dimension, läggningsår, material, plushöjder (höjdsystem RH2000) kan förekomma på ledningar dimensionerade 400 eller större. Extra information  för Avlopp: Dimension, läggningsår, material och plushöjder (höjdsystem RH2000).

Vilken version är det på levererade DWG-filer?

R2004.

Varför är inte allt "by layer" i Cad-filen

Vi bibehåller objektens egenskapar som finns i det indata vi får från respektive ledningsägare.

Vad är det för extrainformation man får i Samlingskarta Projektering?

Vatten: Dimension, läggningsår, material, plushöjder (höjdsystem RH2000) kan förekomma på ledningar dimensionerade 400 eller större.

Avlopp: Dimension, läggningsår, material och plushöjder (höjdsystem RH2000).

Finns det höjder på ledningar i Samlingskartan

När man beställer Samlingskarta Projektering kan man lägga till "teknisk" information för Stockholm Vatten och Avfalls vatten- och avloppsledningar. Informationen innehåller band annat plushöjder för avloppsledningar, för vattenledningar kan det förekomma plushöjder på ledningar dimension 400 eller större. För mer information och information om övriga ledningar får man kontakta respektive ledningsägare.
 

Vilka koordinatsystem kan man få kartan i ?

Kartan levereras i koordinatsystem Sweref 99 18 00 men kan i CAD-format även levereras i ST74.

Kan ni leverera Samlingskartan i 3D?

Nej

Visas tunnlar, kulvertar eller bergrum på levererad karta?

Om ni beställer Samlingskarta Schakt och anger ett annat syfte/användningsområde än Schakt, och det enligt den information vi har finns tunnlar/bergrum inom beställningsområdet, kommer ni i leveransbeskedet bli uppmanade att kontakta tunnelägare för att få mer information.

Kostar det mer att beställa fler leveransformat?

Nej, extra papperskopior kostar däremot 25kr per kopia och kartblad.

Hur betalar jag för kartan?

En faktura kommer inom 2-3 veckor.

Hur ändrar jag fakturaadress?

Ni kan ändra en befintlig eller skriva in en ny adress under ert "konto". Det går även att i prissammanställningen byta, ändra eller lägga till adresser innan ni godkänner beställningen.

Hur gör jag om jag hittar fel i levererad Samlingskarta?

Om du hittar fel i Samlingskartan kan ni mejla till samlingskartan@stockholm.se, bifoga en beskrivning och kartbild på vad som är fel så kontaktar vi er.

Får man med baskartan i levererad Samlingskarta?

Baskartan ingår i leveransen av Samlingskarta i formaten papper, pdf och CAD-format (Observera att i CAD-format så levereras baskartan på ett lager).