Samlingskartan

Välkommen

Välkommen till beställningswebben

Beställ Samlingskarta genom att logga in. 
(OBS! Endast inlogg med e-post och lösenord fungerarej bankID)

När du är inloggad klicka på fliken "Beställningar" uppe i högra hörnet.
Har du inget konto? Skapa genom att klicka "Skapa ett nytt konto".
Har du glömt ditt lösenord kan du ändra det genom att klicka "ändra lösenord".

Produktinformation

SAMLINGSKARTA SCHAKT

  • Aktualitetsgranskad, godkänd för Schaktarbete.
  • Giltighetstid 30 dagar, kan förlängas 2ggr inom 90 dagar från första leveransdatum.*
  • Om ni vid beställningen under syfte/användningsområde valt Geoteknisk undersökning, Borrning, Sprängning eller Bergvärme görs en kontroll om tunnlar finns inom beställningsområdet.
  • Kan beställas över Stockholms Kommun.

Samlingskarta schakt är en juridisk handling som under en bestämd tidsperiod ger ett skydd mot eventuella skador. Om skada uppstår och utförandeansvarig inte kan påvisa att arbetet styrts av aktuell Samlingskarta schakt är bolaget skadeståndsskyldigt. Kartan är aktualitetsgranskad och är framtagen för schaktarbeten inom Stockholms kommun, redovisar samtliga inrapporterade ledningar och kablage belägna under markytan i gatu-, park- och torgmark.

Samlingskartan redovisas i skala 1:200 i innerstaden och 1:400 i ytterstadsområdena. Kartan levereras i koordinatsystem Sweref 99 18 00, höjdsystem är RH2000.

* För mer information se under FAQ "Giltighetstid".

Kort om Samlingskartan

Samlingskartan sammanställs av Trafikkontoret och utgörs av information från olika ledningsägare inom Stockholms stad, dvs Telia Sonera/Skanova, Trafikkontoret, Ellevio AB, Stockholm Exergi AB, Gasnätet Stockholm AB, Stokab, Stockholms Hamnar och Stockholm Vatten och Avfall. Grundkartan utgörs av basinformation som fastigheter, kvartersnamn och vägar från Stadsbyggnadskontoret.

Om ni bytt E-postadress!

Om ni bytt bolag och/eller fått ny  mejladress så får ni kontakta oss på samlingskartan på tel. 08-508 26 380 alternativt mejla till samlingskartan@stockholm.se för att avsluta ert nuvarande konto, därefter kan ni skapa ett nytt konto med er nya mejladress.

Observera att priser är angivna exkl. moms (för privatpersoner tillkommer 6% moms)

Prislista

Samlingskarta schakt

Fast grundavgift
800 :- / beställningsområde

Ytterstaden

Minimiyta
1.00 ha
Pris per hektar
950 :-

Innerstaden

Minimiyta
0.50 ha
Pris per hektar
1350 :-

Övrigt

Extra papperskopior
25 :- / 100-metersblad
Expresstillägg
50 % av beställningspriset (exkl. Ledningsinfo)
Uppdateringsavgift
25 % av beställningspriset (exkl. expresstillägg och extra papperskopior)
Makuleringsavgift
400 :- / beställning