Samlingskartan

Välkommen

Välkommen till beställningswebben

Beställ genom att logga in. 
(OBS! Endast inlogg med e-post och lösenord fungerarej bankID)

När du är inloggad klicka på fliken "Beställningar" uppe i högra hörnet.
Har du inget konto? Skapa genom att klicka "Skapa ett nytt konto".
Har du glömt ditt lösenord kan du ändra det genom att klicka "ändra lösenord".

Verksamheten Samlingskartan finns nu på Trafikkontoret

Den 6 november flyttade Samlingskartans verksamhet från Stockholm Vatten och Avfall till Trafikkontoret.

Samlingskartan ansvarar för att samla in geografisk ledningsinformation inom staden och göra den tillgänglig för dem som har behov av samlingskarta. Sedan 1970-talet har Stockholm Vatten och Avfall haft ansvaret för denna funktion.

Detta ansvar har nu överlämnats till Trafikkontoret efter ett beslut av staden. Verksamheten samlingskartan finns nu i en förvaltning där anknytande funktioner finns, så som schakttillstånd. Detta ger större möjligheter till samarbete runt funktionernas framtida utveckling.

Beställning och leverans av Samlingskarta fungerar som tidigare. För beställningar som levererats före 6 november skickas fakturan från Stockholm Vatten och Avfall. För beställningar levererade fr.o.m. 6 november skickas fakturan från Trafikkontoret.

Samlingskartans support har fått nya kontaktuppgifter:

E-post: samlingskartan@stockholm.se
Telefon: 08-508 26 380

Kort om Samlingskartan

Samlingskartan utgörs av information från olika ledningsägare inom Stockholms stad, dvs Telia Sonera/Skanova, Trafikkontoret, Ellevio AB, Stockholm Exergi, Gasnätet Stockholm AB, Stokab, Stockholms Hamnar och Stockholm Vatten och Avfall. Grunden utgörs av basinformation som fastighter, kvartersnamn och vägar från Stadsbyggnadskontoret.

Samlingskartan redovisas i skala 1:200 i innerstaden och 1:400 i ytterstadsområdena. Kartan levereras i koordinatsystem Sweref 99 18 00 men kan i CAD-format även levereras i ST74, höjdsystem är RH2000.

Kartprodukter

SAMLINGSKARTA SCHAKT
Godkänd för användning vid schaktarbeten, kan enbart beställas över Stockholms kommun
Kartan redovisar enhetliga lägesuppgifter om samtliga inrapporterade ledningar och kablage belägna under markytan i gatu-, park- och torgmark.

Samlingskarta schakt är en juridisk handling som under en bestämd tidsperiod ger ett skydd mot eventuella skador. Om skada uppstår och utförandeansvarig inte kan påvisa att arbetet styrts av aktuell Samlingskarta schakt är bolaget skadeståndsskyldigt. Kartan är aktualitetsgranskad och är framtagen för schaktarbeten i gatu-, park- och torgmark inom Stockholms kommun. Ett godkännade av uppdragsgivaren kan krävas vid känsliga områden, ett mail skickas isåfall med mer information.


SAMLINGSKARTA PROJEKTERING
Ej godkänd för användning vid schaktarbeten, kan enbart beställas över Stockholms kommun

Kartan redovisar enhetliga lägesuppgifter om samtliga inrapporterade ledningar och kablage belägna under markytan i gatu-, park- och torgmark samt extra information för de ledningsslag som valts vid beställningstillfället. Extra ledningsinformation går att välja för vatten och/eller avlopp. Kartan får ej användas vid schaktarbeten utan är avsedd att användas som underlag vid planering och projektering. 
Ett godkännade av uppdragsgivaren kan krävas vid känsliga områden, ett mail skickas isåfall med mer information.

Projekteringsunderlag VA

Produkten Lägeskarta VA som tidigare kunde beställas via Samlingskartan har fr.o.m Samlingskartans flytt till Trafikkontoret ersatts av produkten "Projekteringsunderlag VA" som beställs av Stockholm Vatten och Avfall från deras hemsida 

http://www.stockholmvattenochavfall.se/vatten-och-avlopp/vattentjanster/ovriga-tjanster/#!/projekteringsunderlag

eller via direktänken https://etjanster.stockholm.se/svoa-geodatatjanster

Smala polygoner!

Beställningspolygoner som är smalare än 4 meter kommer makuleras på grund av begränsningar i våra system. Oftast uppstår dessa problem när man försöker dra smala områden för att binda ihop två områden. Har ni några frågor är ni välkommen att kontakta oss för mer information.

Om ni bytt E-postadress!

Om ni bytt bolag och/eller fått ny  mejladress så får ni kontakta oss på samlingskartan på tel. 08-508 26 380 alternativt mejla till samlingskartan@stockholm.se för att avsluta ert nuvarande konto, därefter kan ni skapa ett nytt konto med er nya mejladress.

Observera att priser är angivna exkl. moms (för privat personer tillk. 6% moms)

Prislista

Samlingskarta projektering

Fast grundavgift
800 :- / beställningsområde

Ytterstaden

Minimiyta
1,00 ha
Pris per hektar
950 :-

Innerstaden

Minimiyta
0,50 ha
Pris per hektar
1350 :-

Tillval teknisk information

Ledningsinformation Vatten
200 :- / ha
Ledningsinformation Avlopp
200 :- / ha

Övrigt

Expresstillägg
50 % av beställningspriset (exkl. Ledningsinfo)
Uppdateringsavgift
25 % av beställningspriset (exkl. expresstillägg och ledningsinfo)
Makuleringsavgift
400 :- / beställning

Samlingskarta schakt

Fast grundavgift
800 :- / beställningsområde

Ytterstaden

Minimiyta
1,00 ha
Pris per hektar
950 :-

Innerstaden

Minimiyta
0,50 ha
Pris per hektar
1350 :-

Övrigt

Extra papperskopior
25 :- / 100-metersblad
Expresstillägg
50 % av beställningspriset (exkl. Ledningsinfo)
Uppdateringsavgift
25 % av beställningspriset (exkl. expresstillägg och extra papperskopior)
Makuleringsavgift
400 :- / beställning