Samlingskartan

Välkommen

Välkommen till beställningswebben

Beställ Samlingskarta genom att logga in. 
(OBS! Endast inlogg med e-post och lösenord fungerarej bankID)

När du är inloggad klicka på fliken "Beställningar" uppe i högra hörnet.
Har du inget konto? Skapa genom att klicka "Skapa ett nytt konto".
Har du glömt ditt lösenord kan du ändra det genom att klicka "ändra lösenord".

Kort om Samlingskartan

Samlingskartan sammanställs sedan november 2017 vid Trafikkontoret och utgörs av information från olika ledningsägare inom Stockholms stad, dvs Telia Sonera/Skanova, Trafikkontoret, Ellevio AB, Stockholm Exergi AB (f.d. Fortum Värme), Gasnätet Stockholm AB, Stokab, Stockholms Hamnar och Stockholm Vatten och Avfall. Grunden utgörs av basinformation som fastighter, kvartersnamn och vägar från Stadsbyggnadskontoret.

Samlingskartan redovisas i skala 1:200 i innerstaden och 1:400 i ytterstadsområdena. Kartan levereras i koordinatsystem Sweref 99 18 00, höjdsystem är RH2000.

Kartprodukter

SAMLINGSKARTA SCHAKT
Godkänd för användning vid schaktarbeten, kan enbart beställas över Stockholms kommun
Kartan redovisar enhetliga lägesuppgifter om samtliga inrapporterade ledningar och kablage belägna under markytan i gatu-, park- och torgmark.

Samlingskarta schakt är en juridisk handling som under en bestämd tidsperiod ger ett skydd mot eventuella skador på ledningar, vid grävning på allmän mark. Om skada uppstår och utförandeansvarig inte kan påvisa att arbetet styrts av aktuell Samlingskarta schakt är bolaget skadeståndsskyldigt. Kartan är aktualitetsgranskad och är framtagen för schaktarbeten i gatu-, park- och torgmark inom Stockholms kommun.

SAMLINGSKARTA PROJEKTERING
Ej godkänd för användning vid schaktarbeten, kan enbart beställas över Stockholms kommun

Kartan redovisar enhetliga lägesuppgifter om samtliga inrapporterade ledningar och kablage belägna under markytan i gatu-, park- och torgmark samt extra information för de ledningsslag som valts vid beställningstillfället. Extra ledningsinformation går att välja för vatten och/eller avlopp. Kartan får ej användas vid schaktarbeten utan är avsedd att användas som underlag vid planering och projektering.

Om ni bytt E-postadress!

Om ni bytt bolag och/eller fått ny  mejladress så får ni kontakta oss på samlingskartan på tel. 08-508 26 380 alternativt mejla till samlingskartan@stockholm.se för att avsluta ert nuvarande konto, därefter kan ni skapa ett nytt konto med er nya mejladress.

Observera att priser är angivna exkl. moms (för privatpersoner tillkommer 6% moms)

Prislista

Samlingskarta projektering

Fast grundavgift
800 :- / beställningsområde

Ytterstaden

Minimiyta
1,00 ha
Pris per hektar
950 :-

Innerstaden

Minimiyta
0,50 ha
Pris per hektar
1350 :-

Tillval teknisk information

Ledningsinformation Vatten
200 :- / ha
Ledningsinformation Avlopp
200 :- / ha

Övrigt

Expresstillägg
50 % av beställningspriset (exkl. Ledningsinfo)
Uppdateringsavgift
25 % av beställningspriset (exkl. expresstillägg och ledningsinfo)
Makuleringsavgift
400 :- / beställning

Samlingskarta schakt

Fast grundavgift
800 :- / beställningsområde

Ytterstaden

Minimiyta
1,00 ha
Pris per hektar
950 :-

Innerstaden

Minimiyta
0,50 ha
Pris per hektar
1350 :-

Övrigt

Extra papperskopior
25 :- / 100-metersblad
Expresstillägg
50 % av beställningspriset (exkl. Ledningsinfo)
Uppdateringsavgift
25 % av beställningspriset (exkl. expresstillägg och extra papperskopior)
Makuleringsavgift
400 :- / beställning